Táborozás

Már lehet jelentkezni a CREDO szokásosan magas színvonalú nyári táboraiba. Idén is indul angol, készség és képesség fejlesztő illetve nomád tábor is.


Tantárgyi korrepetálások

Több mint 30 éves szakmai tapasztalat és kedvező ár a garancia arra, hogy az Ön gyermeke is sikeresen fogja venni az akadályokat, ha a CREDO tantárgyi korrepetálásait választja.


FЕ‘oldal / Szolgáltatásaink / Fejlesztő pedagógia / Felzárkóztatás

Szolgáltatásaink

Fejlesztő pedagógia

– Felzárkóztatás

Az általános részben leírtuk mindazokat a készségeket és képességeket, amelyeknek fejlesztése az iskola sikeres megkezdéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

A fejlesztésnek minden esetben kettős irányúnak kell lennie.

Heti 1-2 alkalommal, fejlesztőpedagógus segítségével terápiás környezetben, valamint ezt kiegészítve otthoni gyakorlás a szülővel. Természetesen honlapunkon sok fejlesztő feladatot is meg fog találni a szülő, most azonban indítsunk azzal, hogy melyek azok a tünetek, amelyek a korábban felsorolt készségek, képességek pszichikus funkciók elmaradására utalnak. Mindezt természetesen a teljesség igénye nélkül.

Legszembetűnőbb mindig a beszéd elmaradása. Ha a gyermek nem beszél tisztán, pösze. Erre azt mondjuk, hogy beszéde alakilag nem tiszta. A beszéd tartalmi részét nézve legszembetűnőbbek a nyelvtani hibák, helytelen toldalékhasználat, ragozás, helytelen névelőhasználat, hangkihagyások, cserék. A szülő ritkábban veszi észre, hogy gyermeke nem használ elvont fogalmakat, szómegtalálási nehézségei vannak, vagy éppen nem érti a szöveg összefüggéseit. 5 éves kor körül jelzés értékű, ha a kérdésekre egyszavas válaszokat ad, verseke nehezen tanul meg, vagy ha folyamatosan nem emléksziki, hogy mi volt az óvodában az ebéd. A finommotorika területén feltűnő a két kéz mozgásának ügyetlensége, vagy éppen az újait nem tudja egymástól függetlenül mozgatni. Vegyük észre, ha gyakran elejt, felborít tárgyakat.

Az óvodáskor közepétől már fontos a helyes ceruza használatának helyessége. Fontos, hogy szeressen színezni, tudjunk embert rajzolni úgy, hogy az embernek minden fontos testrésze megvan. Tájékozódásában utaló tünet, ha a testrészeit nem ismeri, nem tudja megnevezni, gondot jelent neki a ball, jobb, és egyéb irányok differenciálása. Ez a relációk gyengeségével (alatt, fölött, mögött, között) együtt későbbi írás, olvasási problémákra is utalhatnak. A laterális dominancia területén vegyük észre, hogy ha nem alakult ki a jobb vagy ball oldaliság, és két kezét felváltva használja,pl. jobbal eszik, ballal rajzol.  Szem-kéz  koordinációs zavarra utal, ha újával nehezen tud vonalat követni, vagy ha éppen iskolás, akkor az olvasott szöveget.

Nagyon fontos, hogy tudjon folyamatosan vonalat húzni, és kézmozgását tudja követni szemével. Az írás megtanulásához nagyon fontos a Gestalt látás, ami az alak-háttérdifferenciálását jelenti. Fejlesztésre szorul a gyermek, ha nem tud egy bizonyos képet kiemelni az ingerháttérből, vagy éppen környezetében nehezen veszi észre a keresett tárgyakat. Az alakállandóság sérülésére utal, ha hasonló színű, nagyságú, formájú ábrákat összekever, összetéveszt.

Fontos, hogy tudjon egyszerű ábrákat pontosan lemásolni, különbségeket, hasonlóságokat észrevenni. Egyik leggyakoribb jelzőtünet, ha a gyermek nehezen tanul meg verset, jegyez meg formákat, ábrákat, gyenge a memóriajátékban. A sorozatoknál szintén problémára utal, amennyiben nem tudja könnyedén, biztonságosan visszaadni, a napok, napszakok, hónapok sorrendjét, ritmust, nehezen érzékeli az idő múlását, hosszú szavakat nem tud utánunk mondani, vagy tornánál nehezen utánoz mozgássorokat.

Hamarosan folytatjuk...
ajГЎnlja ismerЕ‘sГ©nek

 AjГЎnlГі e-mail cГ­me:
 CГ­mzett e-mail cГ­me:

 


Ezt ne hagyja ki
Főoldal   |   Impresszum   |   Oldaltérkép   |   Médiaajánlat   |   Jognyilatkozat   |   Térkép   |   A CREDO Működése