Táborozás

Már lehet jelentkezni a CREDO szokásosan magas színvonalú nyári táboraiba. Idén is indul angol, készség és képesség fejlesztő illetve nomád tábor is.


Tantárgyi korrepetálások

Több mint 30 éves szakmai tapasztalat és kedvező ár a garancia arra, hogy az Ön gyermeke is sikeresen fogja venni az akadályokat, ha a CREDO tantárgyi korrepetálásait választja.


FЕ‘oldal / Szolgáltatásaink / Gyermek probléma / Problémás gyermek / Kisiskoláskor / 6-12 év

Szolgáltatásaink

Gyermek probléma / Problémás gyermek

– Kisiskoláskor / 6-12 év

 
 

Amiről írni fogunk

Mivel a tanulás 6 és 24 éves korunk között óriási hosszú idejű konkrét tanulásról szól meghatározott intézményeken belül, ezért az elkövetkezendő oldalak tartalma különösen figyelemre méltó lehet mind a szülők, mind a pedagógusok számára.

Mint ahogyan a honlapunk egyéb oldalain már szóltunk róla, nem lehet kétszer első benyomást kelteni, így legelőször, és legbővebben az iskolakezdés problémáival fogunk foglalkozni.

Kitérünk minden olyan egészen kis apró részletre is, amely kicsisége ellenére is egészen komolyan befolyásolhatja a gyermek ezen hosszú életszakaszát.

Beszélünk a sokféle típusú iskolákról, de elsősorban azokról, amelyek a problémás gyermekek számára legadekváltabbak. Itt is kifejtésre kerülnek az írás, olvasás és számolás, és egyéb tanulási zavarok.

Leírásra kerül a laikusok körében kevéssé ismert MCD (Minimális Celebrális Diszfunkció = kora gyermekkori agyi károsodás).

Teret kapnak a mindenféle tanulási teljesítménybeli problémák, részképesség zavarok.


A kisiskolás kor biológiai fejlődési szempontból

Ennek a fejlődési szakasznak, s talán az egész gyermeki életnek is egyik legfontosabb állomása a 6. életév, az iskolakezdés éve. A gyermekek zöme ekkorra válik iskolaéretté. Befejeződik az első alakváltozás, megjelenik az iskolás gyermek alkata. Megváltozik a fejnek, a törzsnek, és a végtagoknak az aránya. A fejhossz 1/6 része lesz a test hosszának a születéskori 1/4-el szemben. Ki kell emelnünk az agy súlyát, ami a felnőtt agy súlyának 90 %-a, valamint e korban a homloklebeny jelentős fejlődését, ami alapja a magasabb rendű értelmi funkcióknak. Fontos tényező továbbá, hoggy az agyműködés funkcionálisan is tökéletesedik. Az idegsejtek differenciációja - a neuronok elágazódásai - a 8. év körül fejeződik be! Az idegkapcsolatok fejlődése terén megváltozik az ingerületi és gátlási folyamatok viszonya. Meggyorsul a gátlási folyamatok fejlődése, ami az óvodáskor impulzivitása helyett a személyiség jobb kiegyensúlyozottságát teszi lehetővé. Az ingerületi és gátlási folyamatok kívánatos egyensúlyba kerülnek. Ez a jelenség a központi idegrendszerben bekövetkező érési lökés /sub/ következménye. A gyermek mozgásait jobban koordinálja, kitartóbban tud figyelni, koncentrálni tevékenységére, még az egyhangúbbakra is. Az idegrendszer fejlődésében ki kell emelni az agykéreg analitikus és szintetikus funkcióját, a feltételes reflexek gazdagodó állományát, amely a megismerésnek, a különböző tantárgyak elsajátításának alapját adja.


Melyek az iskolaérettség legfontosabb követelményei?

 Szomatikus - testi – és motoros képesség
A beiskkolázandó gyermeknek el kell érnie az első megnyúlás fázisát, be kell fejeződnie az ,,első alakváltozásnak, amely a fentebb leírt idegrendszeri változásokkal jár együtt, s a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlenül fontos.
A nagymozgások terén fontos a biztos futómozgás, ugrálás, labdadobás-elkapás, finommozgások terén az életkori szintű író- és rajzolómozgás, vonalközben való biztos tájékozódás.

 Kognitív - értelmi - érettség
Jelentős a szándékos és tartós figyelemre való képesség. Legalább 15-20 percig tudnia kell figyelnie egy dologra, még ha az unalmas is. Ezt nevezzük monotóniatűrésnek. Rendelkeznie kell megosztott figyelemmel, hiszen az iskolában még írja a feladatot, amikor a tanító nénire is figyelnie kell, aki azt mondja el, hogy ha befejezte az írást, mi fog történni. Fontos a rövidtávú, és hosszútávú - megtartó - emlékezet és a képzelet. Emlékeznie kell közvetlen és korábbi benyomásaira, el kell képzelnie a képszerű tanítási anyagot, emlékképeiből képzeleti képet kell alkotnia. Rendelkeznie kell életkori szintű kreativitással, ez a sikeres rajz és technika órákhoz elengedhetetlen. Gondolkodási műveletek közül az eredményes 1. osztály elvégzése elképzelhetetlen az analízis-szintézis, általánosítás, konkretizálás, összefüggések meglátásának kialakult képessége nélkül. Számolási képességek terén elengedhetetlen a 10-es számsor biztos ismerete /oda- és visszaszámolás/, stabil mennyiségi- és számfogalom,  a több, kevesebb, ugyanannyi relációs fogalmak magabiztos használata.

 Érzelmi, akarati képességek terén
Elvárt a mások érzelmeinek felismerése, másokkal szembeni empatikus viselkedés. Legyen megfelelő feladattudata, feladattartása, kötelességérzete, ami azt jelenti, hogy a feladatokat, megbízásokat megérti, eszében tartja és teljesíti, a feladattól nem tér el akkor sem, ha más csábító ráhatásokkal kerül közben kapcsolatba. Az iskolai élet mindemellett elvárja a gyermek kialakult szabálytudatát is. Elvárja továbbá az akarat és önfegyelem bizonyos szintjét is, ami alapján a tanuló mozgásszükségleteit fékezni , elhalasztani képes.
Az iskolai munka legfontosabb jellemzője a fegyelmezett, együttes tevékenység /kollaboráció/, ami önfékezést követel a gyermektől. Ennek híján szinte biztos az őt érő kudarc, ami az osztály elvégzésének sikerességét gátolja.
Nagyon fontos a beilleszkedni tudás képessége, hogy alá tudja rendelni saját egyéni érdekeit a közösségi érdekeknek, tudjon másokhoz alkalmazkodni, ne azt várja el mindenkitől, hogy őhozzá alkalmazkodnak. Tudjon örülni mások sikereinek, és tudja kellően elviselni saját kudarcait, vagyis rendelkezzen megfelelő frusztrációs toleranciával.
Az iskolaérettség egyik legfontosabb jele, hogy a gyermek magától kinövi az óvodát, vágyik az iskolára, azaz iskolára motivált. Ha ezt a szülő nem tapasztalja, feltétlen át kell gondolnia, hogy valójában gyermeke érett-e az iskolára, nem lenne-e jobb még egy évig játszási igényének teret adni.

 Anyanyelvi képességek
Mindenek előtt fontos a tiszta beszéd. Amennyiben csak néhány hangja hibás, azt célszerű a nyár folyamán rendbe tenni, ha nem sikerül, attól még nyugodtan mehet iskolába, ott az iskolai logopédus ellátja. A súlyos beszédhiba kizárja az iskolakezdést. Beszédkészség tekintetében tudnia kell azonban elmondani benyomásait, gondolatait, ehhez megfelelő aktiv és passzív szókincsre van szüksége. A szavakból nyelvtanilag helyesen bővített /az alanyon és állítmányon kívül más mondatrészt is tartalmaz/ mondatot kell alkotnia, egy képről több mondatban beszélnie.

 Szocializációs képességek
Legfontosabb az egészséges önbizalom, önértékelés. Emellett azonban az iskola elvárja a gyermektől az életkori szintjének megfelelő együttműködési és szervezőképességet is.
 
  

Hamarosan folytatjuk...
ajГЎnlja ismerЕ‘sГ©nek

 AjГЎnlГі e-mail cГ­me:
 CГ­mzett e-mail cГ­me:

 


Ezt ne hagyja ki
Főoldal   |   Impresszum   |   Oldaltérkép   |   Médiaajánlat   |   Jognyilatkozat   |   Térkép   |   A CREDO Működése